Jiří Dolejš Security Systems

Jiří Dolejš – Zástupce ředitele Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení

Během své profesní kariéry pracoval Jiří Dolejš například jako zástupce ředitele Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení a poradce ministra na Ministerstvu zemědělství ČR. Podílel se na tvorbě a realizaci bezpečnostních strategií a plánů ministerstva, do jeho profesní činnosti patřila oblast fyzické bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, ochrany osob, metodiky utajovaných informací a bezpečnostní politiky, včetně bezpečnosti objektů ministerstva a jeho pracovišť.

Přečtete si také: