Jiří Dolejš Security Systems

Jiří Dolejš – Národní památkový ústav

Jiří Dolejš pracoval jako bezpečnostní ředitel v Národním památkovém ústavu (NPÚ), kde do jeho kompetence patřila oblast fyzické bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, ochrany osob, metodiky utajovaných informací a bezpečnostní politiky, včetně bezpečnosti památek a objektů Národního památkového ústavu – tedy komplexní bezpečnost.

Přečtete si také: